KREATIV PROBLEM­LÖSNING

FÖR

Individer

När du behöver komma vidare i ditt skapande, när du behöver inspiration och vägledning, när alla vägar verkar vara prövade, när du behöver en nystart

Grupper

När gruppen inte kommer fram i sitt arbete, när er produktivitet går ner, när alla bråkar om rätt och fel, när prestige låser fast positionerna

Förändring

När verksamheten skall formulera nya mål, när vägen till framtiden ska stakas ut, när ni måste förändra er för att klara konkurrensen, när nya krav måste hanteras på ett effektivt sätt

Effekt

När det är viktigt att ni gör rätt saker så att den önskade effekten uppstår, när inte bara produktiviteten är i fokus, när orsak och verkan behöver analyseras, när både vägen och målet är viktiga
 
Ibland kan även den raka vägen kännas krokig…