Våra metoder


 

Bra metoder hjälper oss att lösa problem eller att förändra vår verksamhet. Båda handlar om att öka vår effektivitet och konkurrenskraft, för att kunna nå våra mål.

Det kan låta svårt, men många metoder är verkligen enkla att ta till sig. Trots detta är dom ofta förvånansvärt produktiva. En vanlig reaktion är: ”att jag inte prövat detta tidigare – det är ju busenkelt och det funkar!”

Även för enkla metoder gäller att praktiska övningar är bästa vägen till lärande. Därför ägnar vi en stor del av tiden i våra kurser åt att tillämpa metoderna, både på exempel och på ”riktiga” problem som kursdeltagarna får föreslå.

Bland de metoder vi lär ut finns lateralt tänkande, som handlar om att skapa idéer och alternativ genom provokation – att tvingas ur sina normala rutiner för att nya tankar ska kunna uppstå.

En annan grupp av metoder kallas parallellt tänkande. Här handlar det om att få en grupp att producera konstruktivt tänkande genom att undanröja de vanligaste sociala och psykologiska hindren.