Våra tjänster


 

Kurser

Vi har både färdiga och anpassade kurser. Vanligast är introduktionskurser, där deltagarna under några timmar får möjlighet att pröva ett urval av våra metoder. Vi ger även mer ingående kurser i olika metoder, bl.a. lateralt och parallellt tänkande.

För den som söker ett annorlunda och utvecklande innehåll för en Kick-Off, ett Team-building­möte eller motsvarande, är en introduktionskurs i kreativitet från BRA METODER ett givet val!

Projekt

Alla verksamheter måste driva utvecklings- eller förändringsprojekt för att bibehålla sin konkurrenskraft. Det finns ett stort behov av metoder och ansatser för att formulera  idéer om framtiden.

En kreativitetshöjande workshop kan vara ett spännande komplement till andra typer av insatser för att få en projektgrupp mer produktiv och öka innovationsförmågan.

Vi erbjuder en PT som stödjer våra kunders kreativa problemlösning med metoder och strukturerade ansatser. Det kan gälla att hjälpa en grupp, som kört fast i en frågeställning, att komma vidare i sin process, eller att storma fram ett idéunderlag för en kommande satsning, kampanj, affärsutveckling etc.

Ibland är det en individ som behöver stöd i form av inspel från en PT med en kompletterande erfarenhets- och referensram. Att tillsammans snabbt utveckla ett upplägg för en uppgifts lösande, där beprövade metoder kombineras med praktiska erfarenheter, kan bli din bästa investering.